Casino Bonus

M88 – CHI TIẾT KHUYẾN MÃI

*Chương trình hoàn trả bắt đầu từ 00:00:00 đến 23:59:59 (GMT+8) hàng ngày, dành cho tất cả thành viên tại M88.

*Không giới hạn mức trả tối đa.

*Thành viên tham gia tại Live Casino sẽ được nhận hoàn trả theo cấp bậc tài khoản.

Sản PhẩmCấp độMức hoàn trả
Club M88
LaLiga Room
Kim cương0.80%
Studio M88 International
Studio M88 Europe
Bạch kim0.70%
AG Live Dealer
Sexy Gaming
Vàng0.60%
WM CasinoBạc0.55%
AC Milan RoomĐồng0.50%

Danh sách trò chơi ngoại lệ:

Xem chi tiết tại đây

*Thành viên chỉ cần nhấp “THAM GIA” (Sau khi đăng nhập) để nhận hoàn trả vĩnh viễn.

*Hệ thống chỉ tiến hành hoàn trả cho những thành viên đăng ký hợp lệ và xác nhận thành công.

*Số tiền hoàn trả sẽ được cập nhật vào tài khoản của sản phẩm tương ứng trong vòng 24 tiếng kể từ lúc chương trình kết thúc.

*Tổng tiền cược hợp lệ được tính dựa trên tiền gửi & tiền hoàn trả. Tất cả các loại tiền thưởng khác, cược HỦY, cược 2 BÊN và tất cả trò chơi trong danh sách ngoại lệ bên trên sẽ không được tính hoàn trả. (Lưu ý: Tổng tiền cược trong danh sách trò chơi ngoại lệ sẽ tính dựa trên tỷ lệ tiền cược được đóng góp của các trò chơi được bao gồm)*Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.